Makroekonomija

Makroekonomija je področje ekonomske vede, ki se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij.

Makroekonomija je področje ekonomske vede, ki se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij. Makroekonomija se ukvarja z gospodarstvom kot celoto in predstavlja nasprotje mikroekonomiji. Zasleduje in proučuje probleme, koncepte in posamezne institucije narodnega gospodarstva. Moderna makroekonomska znanost je postala močno analitično orodje za empirično proučevanje narodnogospodarskih vprašanj in pojavov. Izsledki makrokenomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ulrepov za razreševanje makroekonomskih problemov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca in narodnogospodarsko zadolženost.

Cenik

Šolska ura inštrukcij se zaračuna glede na težavnost inštrukcij

Osnovna šola

25 /45 min
  • Individualna ura

Srednja šola

25 /45 min
  • Individualna ura

Fakulteta

30 /45 min
  • Individualna ura

Naročite se zdaj

Rezervirajte si svoje inštrukcije v treh preprostih korakih

1Vaši osebni podatki
2Izbira inštrukcij
3Vaše sporočilo
Scroll to Top