Mikroekonomija in makroekonomija

Makroekonomija je področje ekonomske vede, ki se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij.
Mikroekonomija je veja ekonomije, ki proučuje odločanje posameznikov in posameznih trgov.

Makroekonomija je področje ekonomske vede, ki se ukvarja s proučevanjem medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij. Makroekonomija se ukvarja z gospodarstvom kot celoto in predstavlja nasprotje mikroekonomiji. Zasleduje in proučuje probleme, koncepte in posamezne institucije narodnega gospodarstva. Moderna makroekonomska znanost je postala močno analitično orodje za empirično proučevanje narodnogospodarskih vprašanj in pojavov. Izsledki makrokenomskih znanosti omogočajo narodnogospodarskim institucijam izbiro in vrednotenje ekonomske politike in njenih ulrepov za razreševanje makroekonomskih problemov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca in narodnogospodarsko zadolženost.
Mikroekonomija je veja ekonomije, ki proučuje odločanje posameznikov in posameznih trgov. Ukvarja se z zelo specifičnimi problemi, kot so: trg žita, cena čevljev… Predpona “mikro”, kot vemo pomeni majhen. In ravno tako se mikroekonomisti ukvarjajo z zelo majhnimi problemi, ki ne zadevajo celotne družbe ampak le določene stroke. Primer vprašanj s katerimi se soočajo mikroekonomisti so: “Za koliko se bo povečala cena jabolk, če je zmrzal uničila večino pridelka?”, ” Je učinkoviteje graditi cesto z številnimi delavci, ki uporabljajo lopato in kramp ali z maloštevilnimi vendar usposobljenimi delavci, ki uporabljajo razne stroje ?”

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail