Inštrukcije računovodstva

Razviti znanje za uporabo računovodskih informacij pri odločanju in nadziranju. Obvladati metodiko priprave računovodskih in drugih informacij za odločanje in nadziranje po posameznih izvajalnih funkcijah...

Ste bili vi vedno tisti, ki ste v krogu prijateljev zagovarjali računovodje in se niste strinjali, da so dolgočasni, ki na življenje gledajo skozi bilanco? In se zavedate, da računovodstvo ni več podporna dejavnost v podjetju, ampak aktiven dejavnik odločitev za managerje in vlagatelje. Zahteva  poznavanje snovi sistema vodenja gospodarske družbe v skladu z njeno organizacijsko, plansko, nadzorno in informacijsko funkcijo, z razlikovanjem finančnega poslovodenja gospodarske družbe ter njene okoljske in notranje strukture.
Poznavanje ozadja discipline, ki temelji na znanju računovodstva. Sposobnost pripraviti in uporabiti podatke iz računovodstva in njihove povezanosti s sistemom izračuna stroškov, proračunskim sistemom in glavnim proračunom…

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail